UWAGA!
W tej chwili szkoleń BHP nie prowadzimy

Dobre tanie kursy bhp i szkolenia BHP dla Firm

Dobre internetowe szkolenie bhp okresowe BHP dla kierujących pracownikami

Szkolenie BHP dla pracodawców kierujacych przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami i spółdzielniami oraz osób kierujących pracownikami min. kierowników komórek organizacyjnych, naczelników jednostek administracji państowej, głównych księgowych, mistrzów, brygadzistów, lekarzy itp.
Po odbyciu szkolenia osoby biorące udział w naszych szkoleniach BHP nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu BHP, jak również mogą wykonywać obowiązki wynikające z art. 209.1 §1 ust. 2 Kodeksu pracy, czyli osób wyznaczonych przez pracodawców do udzielania pierwszej pomocy, czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Jak długo są ważne zaświadczenia ze szkolenia BHP i kiedy należy szkolenia BHP zorganizować?

Pierwsze szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami i pracodawców przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, natomiast kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.(uwaga! ważna data wydania zaświadczenia szkolenia BHP)

Możemy zorganizować to szkolenie bhp dla Ciebie jako szkolenie stacjonarne lub internetowe szkolenie bhp online przez internet ( na odległość).

Od Ciebie zależy jaką formę szkolenia wybierzesz!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem zaświadczenia dotyczące szkolenia stacjonarnego lub online ma taką samą wartość.

Cenyza kurs szkolenie BHP:

Szkolenia BHP stacjonarne 250 zł za osobę
Szkolenie BHP e-learningowe online 200 zł za osobę

Powrót do oferty szkoleń

kursy_szkolenia