Tu znajdziesz tanie dobre kursy Internetowe / szkolenia dla Nauczycieli przez Internet. Wydajemy zaś›wiadczenia MEN!!!


logo

Wychodząc‡ naprzeciw potrzebom ś›rodowiska nauczycieli organizujemy dobre tanie kursy i szkolenia, przez Internet które zapewniają… podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, zgodnie z wymaganiami MEN.Dlatego też wydajemy zaś›wiadczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzą…dzeniu MEN

Nasze dobre kursy internetowe są… dla nauczycieli, którzy cenią… czas i pienią…dze.
Proponujemy kursy online, e-learningowe, na odległ‚ość‡, przez Internet.
Aby wziąć‡ udział‚ w naszym szkoleniu wystarczy, że Masz dostę™p do poczty internetowej, wypeł‚nisz formularz zgł‚oszeniowy i zastosujesz się™ do wskazówek w nim zawartych.

Wystawiamy zaś›wiaczenia, potwierdzają…ce doskonalenie zawodowe po ukoń„czeniu kursu zgodnie z Rozporzą…dzeniem MEN o dokształ‚caniu nauczycieli.
Jesteś›my Firmą… legalną…, zarejestrowaną… wystawiamy faktury vat.
Zgodnie z Rozporzą…dzeniem MEN wszystkie kursy i szkolenia e-learningowe, na odległ‚ość‡, Internetowe, online, przez Internet mają… taką… samą… moc prawną… jak kursy i szkolenia stacjonarne.

Nasze kursy internetowe dla nauczycieli odpowiadają… 30 godzinowym kursom stacjonarnym dla nauczycieli, dlatego zaś›wiadczenia w miejscu o iloś›ci godzin kursu mają… wpis 30 godzin.

Wzór zaś›wiadczenia jakie możesz otrzymać‡ po ukoń„czeniu naszego kursu przez Internet, online, na odległość‡

kurs dla nauczycieli

Proponujemy dobre tanie kursy / szkolenia dla nauczycieli w cenie 180 zł z vat :


dobre_kursy

Kurs Muzykoterapia

Kurs / szkolenie internetowe nr 199 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

ABC w pracy nauczyciela 6-latka

Kurs / szkolenie internetowe nr 200 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

Komputer w pracy nauczyciela

Kurs / szkolenie internetowe nr 201 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

ABC aby uczeń„ czuł‚ się™ bezpiecznie w szkole

Kurs / szkolenie nr 202 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania ADHD"

Kurs / szkolenie internetowe nr 203 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Komunikacja sprzymierzeniec nauczyciela

Kurs / szkolenie internetowe nr 204 cena kursu 180 zł‚ z vat(30 godzin)

dobre_kursy

"Jak pokonać stres i odnieść‡ sukces pedagogiczny"

Kurs / szkolenie internetowe nr 205 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

Metody aktywizują…ce w pracy nauczyciela"

Kurs / szkolenie internetowe nr 206 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Stymulowanie rozwoju dziecka przedszkolnego przez ruch i zabawę™"

Kurs szkolenie internetowe nr 207 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

Znaczenie plastyki i muzyki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka"

Kurs / szkolenie internetowe nr 208 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

ABC kierownika wycieczek szkolnych i przedszkolnych"

kurs / szkolenie internetowe 209 cena kursu 180 zł z vat (30 godzin)

dobre_kursy

Kurs ABC Animatora Czasu Wolnego"

Kurs / szkolenie internetowe nr 210 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

Środki multimedialne w pracy nauczyciela

Kurs / szkolenie internetowe nr 211 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania "

Kurs / szkolenie internetowe nr 212 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi"

Kurs / szkolenie internetowe nr 213 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z zespołem Downa"

Kurs / szkolenie internetowe nr 214 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci upośledzonych w stopniu lekkim"

Kurs / szkolenie internetowe nr 215 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z uczniem 6-letnim"

Kurs / szkolenie internetowe nr 216 cena kursu 180 zł‚ z vat (30 godzin)


Oferujemy Ci dobre doskonalenie zawodowe za niską… cenę™. Cena szkolenia online, e-learningowego , na odległ‚ość‡ w porównaniu z kursami/ szkoleniami stacjonarnymi potwierdza atrakcyjność kursów internetowych„.

Z nami zaoszczę™dzisz !!!!!!!
- czas potrzebny na dotarcie na kurs/ szkolenie,
- pienią…dze na dojazd i wydatki na przeką…ski, które tylko tuczą….

Kursy internetowe dają możliwość‡ ukoń„czenia kursu w domu w wybranym przez siebie czasie.

Zapraszamy do zapisu na kurs / szkolenie e-learningowe!!!

Masz pytania? zapraszamy do kontaktu z nami
Na zamówienie Szkół‚ organizujemy również szkolenia doskonalenia zawodowego nauczycieli
dla Rad Pedagogicznych !!!

kursy_szkolenia