Kurs, internetowe kursy i szkolenia, internetowe szkolenia dla kadry specjalistów możesz rozpocząć‡ już dziś›. Zapraszamy na kurs szkolenie online " Specjalista do spraw kadr i pł‚ac" .
U nas dobre
szkolenia / dobry kurs dla specjalisty ds kadr i pł‚ac organizowany online w promocyjnej cenie.

Tylko teraz promocja na kursy i szkolenia online. W promocyjnej cenie kurs " Specjalista ds kadr i pł‚ac"!!!

Kursy i szkolenia online , kursy przez Internet pora na kurs dla specjalisty

Tylko teraz promocja na kursy i szkolenia online!!!

Internetowe kursy i szkolenia online dowiedz się™ wię™cej

Mamy w ofercie:

kurs / szkolenie online 40 godzin* w cenie 350 zł‚ z vat

kurs / szkolenie online 80 godzin* w cenie 550 zł‚ z vat

kurs / szkolenie online 200 godzin* w cenie 1300 zł‚ z vat

*Ilość‡ godzin kursu / szkolenia decyduje o zakresie materiał‚u poruszanego w czasie kursu.

Możesz zamówić‡ kurs / szkolenie stacjonarne -

Cena za kurs stacjonarny Specjalista do spraw kadr i pł‚ac trwający 40 godzin
"Specjalista ds kadr i pł‚ac"
750 zł‚ ( z vat).

Cena za kurs internetowy - szkolenie przez Internet, kurs online zapł‚acisz 400 zł ‚( z vat).

Kursy i szkolenia onlineUWAGA PROMOCJA !!!Kursy i szkolenia online

Tylko teraz zamawiają…c kurs 40 godzinny "Specjalista ds. kadr i pł‚ac organizowany online zapłacisz mniej bo tylko

Kursy i szkolenia online350 zł z vat

Certyfikat jaki otrzymasz koń„czą…c szkolenie /kurs online Specjalista ds kadr i pł‚ac jest zgodne z wymaganiami MEN, ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Za nasz kurs szkolenie " Specjalista ds kadr i pł‚ac " - możesz zapł‚acić‡ w dwóch ratach. Jedna rata przy zapisie na kurs Specjalista ds kadr i pł‚ac, druga przed wysł‚aniem certyfikatu potwierdzają…cego ukoń„czenie kursu / szkolenia online

 

Zobacz co obejmuje nasz kurs / szkolenie Specjalista ds kadr i pł‚ac

 1. Dobre szkolenie onlineZatrudnianie

 2. Dobre szkolenie onlineDokumentacja kadrowa
 3. Dobre szkolenie onlineObowiązki pracodawcy

 4. Dobre szkolenie onlineWewną…trz zakł‚adowe Regulaminy

 5. Dobre szkolenie onlineRodzaje umów o pracę™, rozwią…zywanie umów o pracę™
 6. Dobre szkolenie onlineUrlopy wypoczynkowe, urlopy bezpł‚atne, urlopy okolicznoś›ciowe, pozostał‚e zwolnienia od pracy

 7. Dobre szkolenie onlineCzas pracy

 8. Dobre szkolenie onlineUprawnienia pracownicze zwią…zane z rodzicielstwem

 9. Dobre szkolenie onlineUprawnienia pracownicze niepeł‚nosprawnych

 10. Dobre szkolenie onlineZatrudnianie dzieci i mł‚odocianych

 11. Dobre szkolenie onlineKary porządkowe
 12. Dobre szkolenie onlineOdpowiedzialność‡ materialna pracowników

 13. Dobre szkolenie onlineWynagrodzenie za pracę™

 14. Dobre szkolenie onlineInne ś›wiadczenia wypł‚acane przez Pracodawcę™.

 

Jeś›li jesteś› zainmteresowany/na zapisem na kurs szkolenie Specjalista do spraw kadr i płac przejdć do formularza zgł‚oszeniowego

Chcesz dowiedzieć‡ się™ czegoś› wię™cej? zapoznaj się™ z naszą… ofertą…

kursy_szkolenia