Tu znajdziesz dobry tani kurs Word szkolenie komputerowe e-learningowe, online przez internet lub szkolenie, kurs stacjonarny:kurs_komputerowy

U nas dobry kurs i szkolenie, doskonalenie zawodowe online, e-learningowe, stacjonarne, zaś›wiadczenie zgodne z Rozporzą…dzeniem MEN.

Zapraszamy na dobry tani kurs / szkolenie:

"Technika pisania bezwzrokowego
I stopnia"

Liczba godzin: 8; nr kursu 1001 cena 650 zł z vat
Program kursu I stopnia dla począ…tkujących:

Maszynopisanie
wprowadzenie do kursu
budowa klawiatury komputerowej
kody ASCII

MS Word
budowa okna programu personalizacja pasków narzę™dzi
skróty klawiaturowe
wprowadzanie tekstu
zapisywanie pliku
formaty plików
otwieranie tekstu
uzupeł‚nianie tekstu
zapisywanie tekstu
zabezpieczanie przed otwarciem i zmianami
formatowanie tekstu style dokumentu
tabulatory w tekś›cie
tekst w kolumnach
tekst w obcym języku
drukowanie dokumentu

Korespondencja biurowa

zasady korespondencji biurowej
rodzaje i formy pism
skróty i skrótowce w korespondencji

Dobry Kurs / szkolenie
"Technika pisania bezwzrokowego
II stopnia"

Liczba godzin: 8; nr kursu 0302 ; cena 650 zł‚ z vat
Program kursu / szkolenia II stopnia:

Dobry Kurs / szkolenie
"Technika pisania bezwzrokowego III stopnia"

 

Ponadto zapraszamy na dobre kursy/ szkolenia:

 

dobre_szkolenia dobry kurs / szkolenie komputerowe nr 1002
Komputer dla początkujących

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie komputerowe nr 1003
Obsł‚uga programów komputerowych Excel

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie komputerowe nr 1004
Obsł‚uga programów komputerowych MS Word

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie komputerowe nr 1005
Obsł‚uga programów komputerowych Power Point

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie komputerowe nr 1006
Profesjonalna obsł‚uga komputera

Każdy z tych kursów możesz ukoń„czyć‡ online. Ty zdecydujesz ile czasu dziennie poś›wię™cisz na kurs / szkolenie. My zapewnimy Ci pomoc nauczyciela i niezbę™dne materiał‚y w czasie kursu / szkolenia. Po ukończeniu kursu / szkolenia dostaniesz zaświadczenie potwierdzają…ce uzyskanie i uzupeł‚nienie wiedzy, umiejętnoś›ci, kwalifikacji zawodowych, zgodnie rozporzą…dzeniem MEN o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Za każdy kurs / szkolenie Kursant otrzymuje fakturę™ vat.

Chcesz dowiedzieć‡ się™ jak ukoń„czyć‡ kurs szkolenie doskonalenia zawodowego: dobry kurs online przez Internet, szkolenia e-learningowe?

kursy_szkolenia