Tu znajdziesz tanie dobre szkolenia / kursy komputerowe stacjonarne i e-learningowe, online. Szkolenia kursy przez internet. Kursy szkolenia prowadzone przez dobrych nauczycieli. Między innymi dowiesz się™ jak wyglą…da bezpieczeństwo i higiena pracy ( BHP ) przy komputerze.
U nas trener sprowadza się™ jako opiekun, opiekunka Kursanta, aby efekt kształ‚cenia był‚ jak najwię™kszy.

kurs_komputerowy

Zapraszamy na tani dobry kurs / szkolenie Internetowe

"Komputer nie tylko, dla począ…tkują…cych"

dobry Kurs/szkolenie nr. 1002

Dobry kurs / szkolenie obsługa komputera obejmuje nastę™pują…ce zagadnienia:


1. Podstawy obsługi komputera ( system operacyjny Windows ):

*Elementy budowy komputera
* Zasady pracy w systemie Windows
* Praca na plikach, folderach
* Co to są… skróty i jakie mają… zastosowanie
* Programy komputerowe, których używamy na codzień„: Notatnik a Word Pad, Paint, kalkulator itp
* Co to jest panel sterowania i do czego sł‚uży ( m.in. zmiana rodzielczoś›ci ekranu, zmiana wyglą…du pulpitu itp)
* Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze

* Pliki i foldery
* Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrutów
* Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrutów
* Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

3. Obsł‚uga edytora tekstów Word - podstawy

* Redagowanie dokumentu
* Formatowanie tekstu
* Praca z tabelami i na tabelach
*Grafika w edytorze tekstu Word
* Ustawianie dokumentu do wydruku
* Drukowanie dokumentu
* Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

4. Obsł‚uga arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy

* Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego sł‚uży
* Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie
* Formuł‚y i funkcje w arkuszu- podstawy
* Sortowanie danych
* Tworzenie wykresów
* Ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza
* Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

5. Podstawy internet

*Zasady obsł‚ugi przeglą…darki internetowej ( na przykł‚adzie Firefox, IE)
* Do czego sł‚uży Internet podstawy wyszukiwanie haseł‚ np.opiekun, opiekunka ...komputerowych itp.
* Wyszukiwanie danych w Internetcie
* Co to jest wirus? jak się™ chronić‡ przed nim
* Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

6. Poczta elektroniczna

* Jak i gdzie zał‚ożyć skrzynkę™ pocztową
* Tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail
* Zarządzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie
*Co to jest Spam i jak go unikać‡, czarna lista maili
* Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

Zapraszamy na dobre kursy / szkolenia organizowane przez Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work:

dobre_szkolenia dobry kurs / szkolenie komputerowe
Technika pisania bezwzrokowego

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie komputerowe
Obsł‚uga programów komputerowych Excel

dobre_szkolenia dobry kurs / szkolenie komputerowe
Obsługa programów komputerowych Word

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie komputerowe
Obsługa programów komputerowych Power Point

dobre_kursydobry kurs / szkolenie komputerowe
Profesjonalna obsł‚uga komputera

Wszystkie z tych kursów możesz ukoń„czyć‡ online (zapewniamy opiekuna, nauczycieli dla każdego kursanta). Ty zdecydujesz ile czasu dziennie poś›wię™cisz na kurs / szkolenie. My zapewnimy Ci pomoc nauczycieli i niezbę™dne materiał‚y w czasie kursu / szkolenia. Po ukoń„czeniu kursu / szkolenia Kursant otrzymuje certyfikat, zaś›wiadczenie potwierdzają…ce uzyskanie i uzupeł‚nienie wiedzy, umieję™tnoś›ci, kwalifikacji zawodowych, zgdnie z rozporzą…dzeniem MEN - ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oś›wiaty.

Na każdy kurs / szkolenie Kursant może mieć‡ wystawioną fakturę™ vat.

Chcesz dowiedzieć‡ się™ jak ukoń„czyć kurs szkolenie online, kursyinternetowe ? zapoznaj się™ z naszą ofertą…

 

kursy_komputerowe