Naszą… specjalnoś›cią… są… dobre kursy i szkolenia kwalifikacyjne dają…ce nowy zawód. Kursy opiekunka do dziecka,kurs opiekun starszych,kurs opiekunka seniora, kurs sprzedawca, kurs kroju i szycia,kursy fryzjerskie.
Kursy doskonalenia zawodowego, Kursy interpersonalne. Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kursy dla kierowników, sekretarek .....

Jesteśmy Centrum Szkoleniowym i Doradztwem Izy Work. Zajmujemy się™ organizowaniem kursów, szkoleń„ zgodnie z potrzebami rynku pracy i na zlecenie zakł‚adów, Urzę™dów oraz osóbindywidualnych.
Współlpracujemy z Urzę™dem Pracy, aby szkolić‡ w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.Chcemy, aby praca czekał‚a na naszych absolwentów. Nauczeni doś›wiadczeniem wydajemy certyfikaty, zaś›wiadczenia w j.polskim, na życzenie w j.angielskim, j.francuskim, aby Kursantom było łatwiej podjąć‡ pracę™ poza granicami kraju.

Prowadzimy doradztwo zawodowe, dzielimy się™ wiedzą… praktyczną… i teoretyczną… oraz doś›wiadczeniem, ze wszystkimi zainteresowanymi poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

W naszej ofercie znajdziecie Pań„stwo propozycję™ kursów interpersonalnych, zawodowych, podnoszą…cych, uzupeł‚niają…cych kwalifikacje zawodowe.

Wszystkie kursy koń„czą… się™ wydaniem certyfikatu, zaś›wiadczenia zdodnym z Rozporzą…dzeniem MEN o dokształ‚caniu osóbb dorosłych.

Oferta szkoleń„, jaką… prezentujemy stanowi propozycje i podstawę™ do wybrania szkolenia/ kursu, który odpowiada Pań„stwu najbardziej. Dostosowujemy program kursu / szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego klienta, dlatego tematyka, tempo, intensywność‡, miejsce, czy liczba godzin kursu/ szkolenia może być zmienna i uzależniona od Pań„stwa zamówienia.

Prowadzimy dobre kursy / szkolenia stacjonarne, kursy / szkolenia korespondencyjne online na odległ‚ość‡, e-learningowe, on-line. Dla Firm kursy/ szkolenia zamknię™te.

Kursy / szkolenia stacjonarne mogą… być prowadzone metodą… warsztatową… opartą… na aktywizacji uczestników.Uczestnicy wtedy uczą… się™ poprzez doś›wiadczenie mają… możliwość‡ konsultacji indywidualnych.

Prowadzą…c dobre kursy / szkolenia e-learningowe, na odległ‚ość‡ dajemy Pań„stwu możliwość‡, uczestniczenia w szkoleniach / kursie w dowolnym czasie wybranym przez Kursanta.

Nasze szkolenia oferują… dobre kursy speł‚niają… oczekiwany przez pracodawcę™ poziom kompetencji i umieję™tnoś›ci.

Główny nacisk kł‚adziemy na to, aby wiedza teoretyczna przekazywana podzczas zajęć był‚a potrzebna w praktyce. Szanujemy Twój czas!!!

Kursy prowadzone są na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nasza firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Informacje o nas w zakładce kontakt

kursy_szkolenia