Dobre kursy internetowe kwalifikacyjne,internetowe kursy zawodowe,internetowe kursy interpersonalne,internetowe kursy doskonalenia zawodowego dofinansowywane lub w cał‚oś›ci finansowane ze środków Uni Europejskiej (UE).

Dla tych którzy są… po gimnazjum, po liceum i chcą… zdobyć kwalifikacje zawodowe, organizujemy internetowe kursy zawodowe dofinansowywane ze środków UE. Organizowane szkolenia internetowe policealne zawodowe ,dla dorosł‚ych mogą… być‡ cz궛ciowo lub cał‚kowicie finansowane przez UE. Niestety z powodu kryzysu dofinansowania w tej chwili sa wstrzymywane. Z tego powodu w tej chwili w ofercie, nie mamy internetowych kursów, kursów organizowanych online dofinansowywanych ze środków UE.

Ponieważ planujemy w najbliższym czasie, internetowe kursy i internetowe szkolenia zawodowe, kursy kwalifikacyjne internetowe, kursy internetowe interpersonalne, kursy internetowe doskonalenia zawodowego, organizowane zgodne z rozporzą…dzeniem MEN
i dofinnasowywane ze środków UE - zapraszamy ponownie!!!

opiekun

w każdej chwili możemy uzyskać środki na kursy internetowe i szkolenia stacjonarne, online (online) e-learningowe kursy przez internet dofinansowane ze ś›rodków UE

Uwaga!!!

Wkrótce nowe oferty !!!

po_licealne