Dobry kurs internetowy - kursy / szkolenia komputerowe online, kurs online na odległ‚ość‡, kursy e-learningowe, kursy stacjonarne potwierdzone certyfikatem / zaś›wiadczeniem MEN:

dobre_komputerowe

Obsł‚uga programów komputerowych
"Kurs Word bez tajemnic"

kurs_on-lineKurs Word bez tajemnic obejmuje:
-zaawansowane formatowanie tekstów
-style - tworzenie, modyfikacja, usuwanie, kopiowanie
-tworzenie spisu treś›ci
-nagłówki i stopki strony
-tabele - podstawowe obliczenia
-obramowanie i cieniowanie
-wstawianie grafiki do dokumentu
-przypis dolny i koń„cowy
-korespondencja seryjna
-tworzenie etykiet adresowych
-praca z dokumentami wielostronicowymi
-podział‚ dokumentów na sekcje
-automatyzacja zadań„ - makra
-tworzenie i modyfikacja szablonów
-formularze
-zabezpieczenie dokumentów przed modyfikację…

Dobry kurs / szkolenie nr 1004
szkolenie / kurs stacjonarne w cenie 550 zł‚ z vat
szkolenie / kurs online 250zł‚ z vat

Zapewniamy dobre kursy /szkolenia, obecnie zapraszamy również do wzięcia udział‚u w kursach/ szkoleniach:

dobre_szkolenia Dobry kurs/ szkolenie komputerowe
Technika pisania bezwzrokowego

dobre_szkolenia Dobry kurs internetowy/ szkolenia komputerowe
Komputer dla począ…tkują…cych

dobre_szkolenia Dobry kurs online / szkolenia komputerowe
Obsł‚uga programów komputerowych Excel

dobre_szkoleniaDobry kurs internetowy/ szkolenie komputerowe
Obsł‚uga programów komputerowych Power Point

dobre_szkolenia Dobry kurs internetowy / szkolenie komputerowe
Profesjonalna obsł‚uga komputera

Wszystkie z tych kursów możesz ukoń„czyć‡ online online. Ty zdecydujesz ile czasu dziennie poś›wię™cisz na kurs / szkolenie. My zapewnimy Ci pomoc nauczyciela i niezbę™dne materiał‚y w czasie kursu / szkolenia. Po ukoń„czeniu kursu / szkolenia Kursant otrzymuje zaś›wiadczenie / certyfikat potwierdzający uzyskanie i uzupeł‚nienie wiedzy, umieję™tnoś›ci, kwalifikacji zawodowych,zgodnie z ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Na każdy kurs / szkolenie Kursant może mieć‡ wystawioną… fakturę™ vat.

Chcesz dowiedzieć‡ się™ jak ukoń„czyć‡ kursy szkolenia online? zapoznaj się™ z naszą… ofertą…

Dobre kursy i szkolenia
tylko z kursy_komputerowezy szkolenie komputeroweork!!!

logo
kursy_komputerowe