Dla kadry kierowniczej proponujemy kurs / szkolenie e-learningowe przez internet

Kurs / szkolenie
"Metody wspierają…ce doskonalenie wydajnoś›ci"

Plan kursu/ szkolenia

Lean management
MUDA jak jej unikać‡
Kluczowe wskaźniki efektywnoś›ci
Zarzą…dzanie strategiczne
Zrównoważona karta wyników
Planowanie strategiczne w oparciu o zarzą…dzanie jakoś›cią…
Struktura zarzą…dzania przez jakość‡
Narzę™dzia i techniki prowadzenia polityki jakoś›ci
Pozafinansowe motywowanie pracowników
Jak ustalić‡ ile, na czym zarabiamy?
Poję™cia zwią…zane z Lean management

Z nami koń„czą…c kurs / szkolenie masz możliwość‡:

dobre_kursyukończyć‡ dobry kurs/ szkolenie i podnieść‡ Swoje kwalifikacje
dobre_kursyuczenia się™ w dowolnym czasie, dogodnym dla Kursanta
dobre_kursyTy zdecydujesz ile czasu poś›wię™cisz na kurs / szkolenie
dobre_kursypo skoń„czeniu kursu otrzymujesz zaś›wiadczenie - certyfikat potwierdzają…ce uzyskanie i uzupeł‚nienie wiedzy, umieję™tnoś›ci, kwalifikacji zawodowych, zgodnie z ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Kurs / szkolenie stacjonarne cena 750 zł‚ z vat

Uwaga promocja !!!!

za kurs szkolenie on-line, przez internet tylko teraz - zapł‚acisz 450 zł‚ !!!!

Zaś›wiadczenie / certyfikat koń„czą…ce kurs / szkolenie on-line, przez internet, ma taka samą… wartość‡ jak kurs czy szkolenie stacjonarne. Więc nie przepł‚acaj!!!

Ponadto polecamy kurs / szkolenie

dobre_szkolenia Kurs/ szkolenie Kreowanie profesjonalnego wizerunku Biznesmena, Kierownika, Dyrektora

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie Znaczenie coachingu w procesie zwię™kszania efektywnoś›ci procesów produkcyjnych

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie : Jak nauczyć‡ się™ pewnoś›ci siebie, aby odnieść‡ sukces w zarza…dzaniu

doradztwo
  1. kursy